Sáng Lập Viên và Thành Viên Chủ Chốt - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Nhà văn Nguyên Ngọc
GS.TS. Nguyễn Văn Trọng
GS.TS. Chu Hảo