Cà phê Sách : Khai sáng & Phê phán - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Cà phê Sách : Khai sáng & Phê phán

09:51:15 05-12-2017

(Caphethubay.net) - Khai sáng và Phê phán, tác phẩm mới nhất của TS triết học Ngô Hương Giang, NXB Thế giới, sẽ được giới thiệu trong chương trình Cà phê Sách tuần này tại CPTB Hà Nội.

“Chỉ khi chúng ta xem khai sáng như một thái độ của con người nhằm giải phóng chính mình thông qua “sự can đảm sử dụng trí tuệ” một cách độc lập như Kant nói, thì khi ấy, sự phân kỳ lịch sử triết học sẽ trở nên rõ ràng và dứt khoát hơn. Và, cũng chỉ khi chúng ta “tháo nút buộc” lịch sử “bị rối” trong cách nhìn, cách đánh giá về hiện tượng khai sáng, thì khi ấy triết học sẽ tránh được những tranh cãi khó dứt về “sự kết thúc” của lịch sử".

“Phê phán cần nhận thức không phải là quá trình thực hành đạo đức của từng cá nhân sử dụng lý trí với nhau, mà nó là công cụ để mỗi cá nhân có quyền thực thi sự tự do trong khi bảo vệ quan điểm của mình. Phê phán không phải là thái độ phủ triệt của cá nhân sử dụng lý trí này đối với cá nhân sử dụng lý trí kia, mà nó là một động thái để kiểm chứng sự tiến bộ từ quá trình con người tự khai sáng”. (trích tác phẩm)

Bìa sách

Trong chương trình, tác giả, TS Ngô Hương Giang cùng GS Nguyễn Trọng Chuẩn (chủ trì) sẽ cùng trao đổi rõ hơn về các vấn đề liên quan tới hai câu chuyện lớn của con người có ý thức : Khai sáng và Phê phán.

Thời gian : 14:30-17:00 chiều thứ Bảy, 9/12/2017

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Hà Nội, 3A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm

Vài nét về tác giả : TS Ngô Hương Giang, sinh năm 1985, chuyên ngành Triết học Phương Tây, hiện làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi: Hiện tượng học;Thông diễn học; Triết học liên văn hoá và Nhân chủng học triết học. Tác giả của nhiều cuốn sách chuyên khảo như : Hiện tượng luận về văn học, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, Chân lý và Hư cấu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, Tư tưởng triết học và giáo dục của Trần Đức Thảo. Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội. 2015...

CPTB