Cà phê sách : Những nghiên cứu về sự lạm dụng lý tính... - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Cà phê sách : Những nghiên cứu về sự lạm dụng lý tính...

17:22:21 18-09-2017

(Caphethubay.net) - Cà phê sách với dịch giả về tác phẩm "Cuộc cách mạng ngược trong tác phẩm-Những nghiên cứu về sự lạm dụng lý tính" của mới ra mắt của tác giả F.A.HAYEK, NXB Tri thức ấn hành. 

F. A. Hayek (1899-1992) được ghi nhận là học giả có những đóng góp to lớn cho nhiều chuyên ngành khoa học xã hội khác nhau như kinh tế lý thuyết, tâm lý lý thuyết, chính trị học, triết học về kinh tế chính trị, và lịch sử kinh tế.

"Cuộc cách mạng ngược trong khoa học" là tác phẩm Hayek trình bày đầy đủ nhất quan điểm của ông về hệ thống phương pháp luận trong lĩnh vực khoa học xã hội. 
Cuốn sách gồm ba phần.
Phần đầu đưa ra những khác biệt nền tảng về đối tượng và phương pháp nghiên cứu giữa lĩnh vực khoa học xã hội và lĩnh vực khoa học tự nhiên, và lí giải tại sao việc áp dụng một cách mù quáng phương pháp nghiên cứu của lĩnh vực sau vào lĩnh vực đầu - thái độ mà ông gọi là chủ nghĩa duy khoa học (scientism) - lại dẫn đến sai lầm. Phần hai là một nghiên cứu về lịch sử tư tưởng của chủ nghĩa duy khoa học. Hayek chỉ ra rằng cái nôi của sự ngạo mạn duy khoa học là Trường Đại học Bách khoa Paris; Saint-Simon là người ươm mầm các ý tưởng của chủ nghĩa này; Auguste Comte và những người theo chủ nghĩa Saint-Simon là những người phát triển và truyền bá tư tưởng. Phần ba của cuốn sách là một nghiên cứu so sánh tư tưởng của hai triết gia thế kỉ XIX, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, người Đức, và Auguste Comte, người Pháp.

Diễn giả Đinh Tuấn Minh tham dự chương trình Tiến sỹ Kinh tế về đổi mới công nghệ, phối hợp giữa trường Đại học Tổng hợp Maastricht, Hà Lan và trường Đại học Liên hiệp quốc (United Nations University) từ năm 1999 đến 2005. Ông nhận bằng Thạc sỹ công nghệ tại Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Thái Lan. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Đinh Tuấn Minh là Kinh tế học trường phái Áo, kinh tế công, kinh tế học thể chế, kinh tế đổi mới công nghệ và kinh tế tổ chức ngành. Đinh Tuấn Minh được biết đến rộng rãi trong giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam với tư cách một người cổ vũ mạnh mẽ cho kinh tế thị trường bằng nhiều phương thức và cách tiếp cận khác nhau, từ các nghiên cứu chuyên sâu cho đến các nghiên cứu chính sách và tư vấn chính sách cho Chính phủ và Quốc Hội, viết báo, và dịch sách.

Chủ trì : GS Chu Hảo

Thời gian : 14:30-17:00 chiều thứ Bảy, ngày 23/9/2017

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Hà Nội, 3A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

CPTB