Classical Guitar Concert Series tháng Ba 2018 - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Classical Guitar Concert Series tháng Ba 2018

11:14:45 30-03-2018

(Caphethubay.net) - Chương trình định kỳ Classical Guitar Concert Series tháng Ba chủ đề âm nhạc Tây Ban Nha và giới thiệu guitarist Nguyễn Thanh Huy.

Chương trình 
Guitar Ensemble
Ngọc Niển - Kiều Anh - Bình Dương - Đình Quang - Lê Đôn - Thái Hưng
Spanish Dance No.4 & No. 10 | Enrique Granados (1867-1916)
Rafaga | Joaquin Turina (1882-1949)

Solo | Lê Xuân Hoàng
Grand Vals | F. Tarrega (1852-1909)
Cancion y Danza | Antonio Ruiz Pipo (1934-1997)

Solo | Quách Thái Hưng
Etude No.11 | H. Villla-Lobos (1887-1959)
Sonata K. 391 | D. Scarlatti

Duo | Thanh Huy & Bá Thơ
Tango (Habanera) | Isaac Albeniz (1860-1909)
Intermezzo | Enrique Granados (1867-1916)
La Vida Brève | Manuel de Falla (1876-1946)

Featured artist | NGUYỄN THANH HUY
Prelude No.2, Sueno (Marzuka), Marieta & Maria | F. Tarrega (1852-1909)
Suite Castellana (Fandanguillo, Arada, Danza) | F. Moreno Torroba (1891-1982)
En Noi De La Mare & Canco Del Lladre | Miguel Llobet (1878-1938)
Zapateado | R. Sainz De La Maza (1896-1981)

Thời gian : 19;30 -21:00 thứ Sáu, ngày 30/3/2018

Địa điểm : Salon Văn hoá Cà phê thứ Bảy, 38 Võ Văn Tần, Q.3

CPTB