GG&ĐT : GS Nguyễn Văn Trọng - Khoa học tự nhiên và con người trong thế giới tinh thần - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

GG&ĐT : GS Nguyễn Văn Trọng - Khoa học tự nhiên và con người trong thế giới tinh thần

15:15:21 09-09-2018

(Caphethubay.net) - Khoa học tự nhiên, Con người và Tôn giáo là những vấn đề được GS, TS vật lý Nguyễn Văn Trọng đề cập trong nhiều bài viết.

Nhân cuốn sách "Khoa học tự nhiên và con người trong thế giới tinh thần" tập hợp chọn lọc những bài viết của mình thực hiện rải rác trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2017 do NXB Tri Thức mới phát hành, tác giả (GS Nguyễn Văn Trọng) sẽ trò chuyện với mọi người về ba chủ đề chính mà ông trình bày trong cuốn sách: 1.Khoa học tự nhiên và văn hóa; 2. Tất định luận & tự do lựa chọn; 3. Định hướng tinh thần của tôn giáo. Ba chủ đề này là quá trình nhận thức của tác giả vốn có xuất phát điểm từ một người nghiên cứu khoa học tự nhiên (vật lí lí thuyết) theo nghề nghiệp.
Sau buổi cà phê tác giả sẽ ký tặng sách cho độc giả.

Thời gian : 9:00 thứ Bảy, ngày 15-9

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy TP.HCM, 38 Võ Văn Tần, Q3

Chủ trì : GS Chu Hảo

Về diễn giả :
GS Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1940. Năm 1960 ông học chuyên ngành vật lí lí thuyết tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, và theo đuổi nghiên cứu chuyên môn này tại Viện vật lí (Viện khoa học) cho đến khi về hưu (năm 2005). Ông là tác giả cuốn Những ghi chép về quyền tự do lựa chọn (NXB Tri thức, 2015). Ngoài ra ông còn dịch một số tác phẩm triết học nổi tiếng của các triết gia như J. S. Mill; I. Berlin; N. Berdyaev; S. L. Frank...

CPTB