GG&ĐT : Nhà báo, sự tiếp biến của mô hình nhân cách kẻ sĩ - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

GG&ĐT : Nhà báo, sự tiếp biến của mô hình nhân cách kẻ sĩ

15:23:35 09-09-2018

(Caphethubay.net) - Vấn đề Nhà báo, sự tiếp biến của mô hình nhân cách kẻ sĩ được diễn giả- TS Trần Văn Toàn- nhìn nhận trong trường hợp Phạm Quỳnh, chủ bút Nam Phong (1917 – 1932).

Xuất thân từ trường Thông ngôn, Phạm Quỳnh thuộc về thế hệ “trí thức của hai thế giới” (Trịnh Văn Thảo). Thế hệ trí thức này vừa là sản phẩm vừa là tác nhân cho sự tương tác văn hoá Đông – Tây và tương tác quyền lực thực dân – thuộc địa.

Trong ba chặng đường đời của Phạm Quỳnh (phụ tá ở Viện Viễn Đông Bác Cổ - làm báo – chính khách) thì giai đoạn làm chủ bút báo Nam Phong có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng với những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của chữ Quốc ngữ và kiến tạo nền móng cho sự xuất hiện của văn học Việt Nam hiện đại (cả trên phương diện thực tiễn và lí luận). Trong bối cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX, trường hợp của Phạm Quỳnh với tư cách nhà báo giúp ta nhận biết sâu về sự tiếp biến của nhân cách kẻ sỹ từ truyền thống đến hiện đại.

Thời gian : 14:30 chiều thứ Bảy, ngày 15-9

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Hà Nội, 3A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm

Chủ trì : NNC Trần Trọng Dương

Về diễn giả :

PGS, TS Trần Văn Toàn Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu : Lịch sử văn học Việt Nam ; Lịch sử tư tưởng và văn hoá Việt Nam

Đã xuất bản (đồng tác giả)

1. Phê bình văn học Việt Nam 1975 – 2005, NXB ĐHSP, Hà Nội

2..Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945, NXB ĐHSP, Hà Nội

3. Thượng Hải – Tokyo – Hà Nội – Seoul trong văn chương Đông Á đầu thế kỉ XX, NXB Văn hoá – Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2017

CPTB