GG&ĐT : Phan Châu Trinh-nhà cách mạng khai sáng - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

GG&ĐT : Phan Châu Trinh-nhà cách mạng khai sáng

10:27:43 17-04-2018

(Caphethubay.net) - Phan Châu Trinh-nhà cách mạng khai sáng là chủ đề buổi Cà phê GG&ĐT chiều thứ Bảy tuần này, 21/4, tại CPTB Hà Nội với diễn giả : GS Chu Hảo,

Lịch sử càng lùi xa, Phan Châu Trinh càng hiện rõ lên như một nhà tư tưởng mang tinh thần khai sáng của Việt Nam hồi đầu TK20 ví như Fukuzawa của Nhật Bản hồi giữu TK19. Các ông là các Nhà cách mạng khai sáng của dân tộc mình. Nhưng vì sao Fukuzawa thì thành công mà Phan Châu Trinh lại thất bại? Vì sao tuy thất bại nhưng tư tưởng canh tân còn sống mãi và còn nguyên giá trị thời sự cho đến ngày nay? Chúng ta, những hậu duệ của Phan Châu Trinh tiếp tục sự nghiệp của cụ thế nào? Chúng ta hãy cùng suy ngẫm.

Thời gian : 14:30- 17:00 thứ Bảy, ngày 21/4/2018

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Hà Nội, 3A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm

Chủ trì : NNC Nguyễn Quang Dy

CPTB