GG&ĐT : Phân tầng xã hội và phản biện chính sách ở Việt Nam - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

GG&ĐT : Phân tầng xã hội và phản biện chính sách ở Việt Nam

13:00:27 09-09-2018

(Caphethubay.net) - Nhân dịp cuốn sách mới xuất bản (2018): “Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội), tác giả cuốn sách Đỗ Thiên Kính sẽ trò chuyện với người đến tham dự với chủ đề “Phân tầng xã hội và phản biện chính sách”.

Chủ đề này sẽ được ông trình bày theo những nội dung chính dưới đây:
1. Mô hình phân tầng xã hội có hình dạng “kim tự tháp” thể hiện xã hội chậm phát triển. Mô hình bao gồm 9 tầng lớp cơ bản (tầng lớp trung lưu còn nhỏ bé) với đa số nông dân ở dưới đáy. Đây là mô hình phân tầng hai cực thể hiện sự bất bình đẳng xã hội thuộc loại cao.
2. Di động/dịch chuyển giữa các tầng lớp xã hội có tăng lên nhưng còn chậm chạp, dẫn đến hình thành các tầng lớp của xã hội hiện đại còn chậm chạp. Thực trạng di động xã hội này đã phản ánh quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng chậm chạp không kém.
3. Từ mô hình phân tầng xã hội và di động xã hội nói trên, tác giả cuốn sách sẽ trình bày một số phản biện về lý luận và chính sách:
4. Cần phải thay đổi nhận thức lý luận về giai cấp công nhân và tầng lớp nào lãnh đạo xã hội?
5. Nên xem xét lại quan điểm chiến lược coi kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo? Phải chăng nên thay đổi quan điểm này bằng chiến lược coi kinh tế tư nhân đóng vai trò chủ đạo?
6. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956) có hợp lý hay không? Tại sao có tình trạng rất nhiều sinh viên thất nghiệp hiện nay (không như mọi người thường nghĩ)?
7. Tác giả nghiêng về dự báo Việt Nam sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2040 và tầng lớp trung lưu mở rộng sẽ chiếm tỉ lệ đông đảo.

Vài nét về diễn giả :
TS Đỗ Thiên Kính (sinh năm 1958) là Chuyên gia/Nhà nghiên cứu Xã hội học 
2005: Tiến sĩ Xã hội học, Kwansei Gakuin University, Nhật Bản.
1998: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học (Viện KHXH Việt Nam), Hà Nội.
1981: Cử nhân Triết học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Lĩnh vực quan tâm : Bất bình đẳng xã hội, Phân tầng xã hội và Di động xã hội.
Một số xuất bản phẩm gần đây:
•Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay.( Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội – 2018)
•Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình.( Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội – 2018)

Thời gian : 14:30 thứ Bảy, ngày 11/8

Đia điểm : Cà phê thứ Bảy Hà Nội, 3A Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm

Chủ trì : GS Tô Duy Hợp

CPTB