GG&ĐT : TS Nguyễn Thị Hậu - Dinh Thượng Thơ, bảo tồn và phát triển - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

GG&ĐT : TS Nguyễn Thị Hậu - Dinh Thượng Thơ, bảo tồn và phát triển

19:00:17 18-09-2018

(Caphethubay.net) - Công trình Dinh Thượng Thơ từng đứng trước hai luồng ý kiến : Bảo tồn hay Xây dựng mới. 

Trong buổi cà phê, TS Nguyễn Thị Hậu sẽ trình bày tóm lược những ý kiến về bảo tồn hay không bảo tồn công trình Dinh thượng thơ trong thời gian qua. Những tham góp tuy ngắn nhưng đã có tác động tích cực đến nhận thức, tri thức của cộng đồng và công tác quản lý di sản văn hóa của thành phố.
Phần chính của chương trình sẽ là các trao đổi xung quanh những giá trị tiêu biểu của công trình Dinh Thượng thơ: 
1. Giá trị truyền thông (giá trị lịch sử - văn hóa, biểu tượng, nhận thức), 
2. Giá trị khoa học (kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc, trang trí, quy hoạch khu vực đường Đồng Khởi, khu trung tâm đô thị); 
3. Giá trị kinh tế (bản thân công trình trở thành đối tượng khai thác du lịch các loại hình, từ việc chuyển đổi công năng công trình, nâng cao giá trị kinh tế của khu vực... )

Thời gian : 9:00 sáng Chủ nhật, ngày 23-9-2018

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Tp.HCM, 38 Võ Văn Tần, Q3

Chủ trì : TS-KTS Lê Thanh Sơn

Vài nét về diễn giả :
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu - Phó Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN, Tổng Thư ký Hội Sử học TP. HCM.
Nghiên cứu và giảng dạy về các ngành và chuyên môn: 
• Khảo cổ học VN
• Văn hóa Việt Nam nhìn từ khảo cổ học
• Cộng đồng và di sản văn hóa đô thị 
• Bảo tồn di sản văn hóa đô thị... 
Tham gia nghiên cứu một số vấn đề về quy hoạch đô thị, an sinh xã hội và một số vấn đề văn hóa – xã hội TPHCM... 
Đã xuất bản nhiều sách chuyên khảo về khảo cổ học và văn hoá

CPTB