Toạ đàm sách : Học gì để khởi nghiệp? - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Toạ đàm sách : Học gì để khởi nghiệp?

11:02:15 18-11-2017

(Caphethubay) - Học gì, học như thế nào để cá nhân khởi nghiệp thành công, quốc gia khởi nghiệp hưng thịnh, con người được hạnh phúc ?

Trong nền kinh tế trí thức hiện nay đặc biệt trong bối cảnh trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng 4.0 yếu tố tiên quyết là kiến thức thông qua qúa trình “ THỰC HỌC “.và quá trình “thực học” muốn thành công phải học tập tinh thần kỷ luật của người Nhật, theo cách hiểu Tinh thần Kỷ luật: Chính là sự rèn luyện bản thân về tinh thần trách nhiệm, kiên định với niềm tin và sứ mạng đối với bản thân, tổ chức và cộng đồng.

Trong khuôn khổ Cà phê Giao lưu tọa đàm Sách đồng hành cùng với Trung Nguyên diễn giả sẽ chia sẻ những quan điểm về vấn đề này đươc nhà tư tưởng - nhà triết lý giáo dục - nhà Canh tân đất nước Fukuzawa Yutichi Nhật Bản khởi xướng và đã đóng góp to lớn cho nước Nhật để nước Nhật có vị trí đáng trân trọng ngày nay qua tác phẩm Khuyến học nổi tiếng thế giới của ông .Đồng thời để liên hệ với thực tế diễn giả chia sẻ về hiện trạng các sinh viên hiện nay thiếu định hướng, thiếu tư duy từ khi chọn trường chọn nghề, không biết học gì và sẽ làm gì khi ra trường.
Diễn giả đúc kết lại phương pháp xác định mục tiêu “Thực học” và công thức thành công để khởi nghiệp, đồng thời khách mời chia sẻ những trăn trở của bản thân trong bước đầu xây dựng sự nghiệp, và kinh nghiệm “Thực học” của bản thân để chọn cho mình lối đi và đạt thành công hiện tại.

Thời gian : 14:30-17:00 chiều thứ Bảy, 18/11

Địa điểm : Cà phê thứ Bảy Trẻ, 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM

CPTB