Guitar Sài Gòn : Classical Guitar Concert Series số 5 - Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy
Salon Văn hóa Cà phê thứ Bảy

Guitar Sài Gòn : Classical Guitar Concert Series số 5

19:58:09 22-01-2018

(Caphethubay.net) - Chương trình định kỳ hàng tháng Classical Guitar Concert Series Số 5 giới thiệu guitarist Nguyễn Trí Đoàn, một trong nhóm "tứ kiệt guitar Sài Gòn".

Cùng biểu diễn với guitarist Nguyễn Trí Đoàn sẽ có các nghệ sĩ : Nguyễn Thuỵ Bạch Ngọc, Vương Quốc Anh, Anh Quân, Hoàng Long, Ngọc Niễn, Bình Dương, Đình Quang, Lê Đôn, Thái Hưng.

Nghệ sĩ Nguyễn Trí Đoàn trong một buổi biểu diễn

Chương trình :
Duo | ANH QUÂN & HOÀNG LONG
Andantino Op.35 No.2 | Sor & Barrios
Ejercicio No.2 | Aguado & Barrios

Solo | NGUYỄN THỤY BẠCH NGỌC
Lagrima & Adelita | F. Tarrega (1852-1909)

Solo | VƯƠNG QUỐC ANH
Etude No. 18 Op.60 | Matteo Carcassi (1792-1853)
Minuet (Lute suite No.1 BWV 996) | J. S. Bach (1685-1750)
Six Lute pieces of Renaissance| Oscar Chilesotti (edited Alan Niedle)

Guitar Ensemble
NGỌC NIỄN – BÌNH DƯƠNG – ĐÌNH QUANG – LÊ ĐÔN – THÁI HƯNG
A Round for the World | Patrick Roux (b. 1962)
Modinha & Samba | Jürg Kindle (b. 1960)
Spanish Dance No.4 | Enrique Granados (1867-1916)
Rafaga | Joaquin Turina (1882-1949)

Featured artist | Guitarist NGUYỄN TRÍ ĐOÀN
Guajira Criolla - Cancion de Cuna | Leo Brouwer (b. 1939)
El Choclo | Angel Villoldo (1861-1919)
Si Ela Perguntar, Uma Valsa e Dois Amores, Xodo da Baiana
| Dilermando Reis (1916-1977)

Thời gian : 19:30-21.30 thứ Sáu, ngày 26/1/2018

Địa điểm : Salon Văn hoá Cà phê thứ Bảy TP.HCM, 38 Võ Văn Tần, Q3

CPTB