Bắt đầu triển lãm từ ngày 06/Giêng/Quý Mão đến ngày 12/Giêng/Quý Mão. Hoạ sĩ Quỳnh Thơm đã cho ra mắt hơn 100 bức tranh với chủ đề “Nét duyên vùng đất Phủ”. Các bức tranh đã thể hiện một cách sinh động và đặc sắc về hình ảnh mùa xuân, con người cũng như nhịp điệu cuộc sống vùng đất Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc hôm nay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỳnh Thơm - Nét duyên miền đất Phủ