Tồng ngồng điên điển trổ bông
Khoe vàng sắc áo mênh mông nước dềnh
Em giơ tay hái xống xênh
Tôi nghiêng mắt liệng đổ lềnh ước ao

Thương bông điên điển lạc mùa…

Gió phơ gió phất lao xao
Làm sao cho kịp nôn nao môi thề
Dấu mòn mấy bận bờ đê
Thèm luồng nước nổi mùa về cá linh.

Đồng xa xoong chảo xập xình
Bông điên điển cũng giật mình rung rinh
Trời cao se chuyện chúng mình
Chờ con nước rước về dinh tính tình./.