Thôi em bỏ phố lên chùa
Nương nhờ cửa Phật, vui đùa giải khuây
Vì rằng dạo trước có ngày
Ấu dâm con trẻ bị đày hai năm

Bây giờ tính thú đã…… đầm
C* Tăng trỗi dậy đành tầm thiếu nhi
Nhất là dưới tuổi dậy thì
Xanh cây “tốt củ”, ngại gì “nở hoa”

Cạo đầu, khoác bộ cà sa
Hoá giải tội nghiệp thiệt thà có hơn!
Sư thầy râu tóc xanh rờn
Pháp “dâm” là Thích ”Bây Đờm” thánh nhân

Nam mô phật tử xa gần
Cứ gửi con trẻ chẳng cần đắn đo
Thầy sẽ làm phép “thăm dò”
Bệnh dẫu khó mấy thầy “mò” cũng ra

Thầy hổng có bịnh si đa
Thầy yêu con nít như là…. tình nhơn