Cao cao trên ngọn núi xa
Có đôi trai gái đậm đà yêu thương
Lều tranh là chốn phi thường
Mỗi thứ một cặp xin nhường cho em
Chổ i** không phải thả rèm
Để lúc giải quyết cùng em chuyện trò
Để cho thế sự đắn đo
Ngồi trên thiên hạ lấy là thảnh thơi
….