Trời buồn trời đổ cơn mưa
Xanh cây, tốt lá… giữa trưa nhẹ người
Chị em hớn hở tươi cười
Seo-phi mông đít chị Mười cái coi
Chị ba, Cô Tám còn ngồi
Chị Mười đã vội thu hồi nước tiên
Về nhà mở mạng ra liền
Up lên facebook… khắp miền nể nang

Trích: lời của hoa và lời ca của lá