Nghé con theo chân mẹ
Ra gặm cỏ bờ sông
Cúi uống ngụm nước nguồn
Chợt mừng quen bạn mới.

Bạn mới chừng bằng tuổi
Anh nhìn cũng rất tươi
Bỡ ngỡ nhoẻn miệng cười
Tai bạn nghiêng, vẫy vẫy…

Nghé con - Website Cuunon Boston USA

Nghé con: Chào đằng ấy!
Trông bạn cũng giống tôi
Ở dưới nước mãi thôi
Ta làm ban nhau nhé!

Từ đó, đội bạn nhỏ
Chơi thân thiết làm sao
Nghé cúi xuống uống nước
Bạn lại bước ra chào.

Trần Văn Lợi