Bé ngồi nghịch nước
Vung ngược lên cao
Nước rơi ào ào
Vào nơi Cóc ẩn.

Nghiến răng Cóc bảo:
“Két! Két! Két! Ka!”
Bé vội gọi bà
Trời mưa sắp sửa.

Ca khúc " Giọt mưa và em bé"

Bà ngồi tựa cửa
Ngó nhìn trời cao
Không gợn mây nào
“Mưa sao được bé!”

“Rõ ràng bà nhé
Cóc đã nghiến răng
Két két bảo rằng
Có mưa đến đấy!”

Bà xoa đầu bé
Mưa đã tạnh rồi
Bé là ông Trời
Làm mưa Cóc mát.