Cây gạo thao thức
Đứng chờ tháng Ba
Nụ như tháp bút
Viết vào bao la

Cây gạo đứng gác
Sừng sững đầu làng
Thắp bao ngọn đuốc
Đỏ trời hạ sang

Hoa gạo không chỉ đẹp mà còn là vị thuốc và gia vị trong món ăn ngon ít ai  biết - Sức khỏe

Lá phơ phất vẫy
Gọi chim chóc về
Ngàn bông gạo đỏ
Tha hồ no nê.

Gạo mọc khắp chốn
Dọc bờ sông quê
Nghiêng mình soi bóng
Các bơi tụ về.

Gạo như tháp nến
Rực trời hạ quê.

Đỗ Toàn Diện