Ngày ngày dậy sớm
Đua giữa vòm trời
Chiếu dọi muôn nơi
Đất trời bừng sang.

Cuối ngày chạng Vạng
Nắng quá vồ đông
Còn chút lửa hồng
Gůi cho đất mẹ

Càng mắng con càng bất trị, hãy hỏi con 8 câu giúp bé nhận ra lỗi sai trước  khi quyết định xử phạt

Về đêm lặng lẽ
Nhường chỗ trăng sao
Đại dương rì rào
Vỗ ôm giấc ngủ

Cả ngày hăm hở
Cháy sáng hết mình
Đêm lại tái sinh
Bình minh rạng rỡ

Con yêu hỏi mẹ
Có phải mặt trời?…

Đinh Thị Hằng