Bể biết chữ A
Dạy mèo con học
Mớp lim dim mắt
Đọc thành chữ “meo”

Bé vẫn kiên trì
Dạy mèo chữ khác:
hết i lại tờ
Giúp mèo con đọc

Top 101 ảnh mèo học bài đẹp nhất

Mèo ta liếm mép
Ngúc ngắc cái đầu
Ấp a, ấp úng
Chữ nào cũng “meo”

Meo mẻo mèo meo!
Tại mèo lười học
Nên chỉ biết đọc
Tôn của mình thôi…

Lệ Trung Hợp