Nắng hạ vàng ươm sân thóc
Hong khố vất vả ngày mùa
Nắng đậu lưng người khó nhọc
Áo bà bạc nắng già nua.

Nắng len xiên qua khe cửa
Nhà trong cùng bé vui đùa
Ông ngồi chẻ tre đan lát
Chẻ từng sợi nắng lưa thưa.

Mong manh khói chiều - Báo Đắk Lắk điện tử

Đỏ xanh mớ ba mớ bấy
Cào cào khoe áo đồng chiều
Chao nghiêng cánh mềm bé nhỏ
Vụt bay sợi nắng liêu xiêu.

Nắng hạ sạm da lính đảo
Tôi thêm ý chí kiên cường
Đun giọt mồ hôi sùng sục
Chảo lưng người lính yêu thương.

Nắng hạ trải vàng khắp chốn
Rộn ràng ve hát vườn sau
Hè về lung linh màu nắng
Điểm tô cuộc sống muôn màu.

Nguyễn Chí Diễn