Thơm nức vườn nhà
Tháng ba ổi chín
Hương lừng bay xa
Tận ngoài ngõ xóm.

Bà cười móm mém
Xẻ ổi cho em
Vỏ xanh ruột đỏ
Nhìn thôi mà thèm.

Tác dụng của cây ổi trong đời sống và sức khỏe -

Bé xin một quả
Để mang đến trường
Vừa chạm cửa lớp
Bạn đòi mở xem

Bé mời các bạn
Quả ổi tháng ba
Trống vào lớp học
Hương còn lan xa.

Đỗ Toàn Diện