Có những ngày tháng năm
Nắng tưởng chừng hời hợt
Mưa ngang qua bất chợt
Ướt cả lối ai về

Theo tháng năm mải mê
Dòng lưu bút dang dở
Cánh phượng vừa chớm nở
E ấp cánh bằng lăng.

Phân tích khổ thơ đầu bài thơ Từ ấy của Tố Hữu. - Tân Bách Khoa

Ai treo nghiêng vầng trăng
Tháng năm mùa rộn rã
Nhịp đồng bằng hối hả
Đàn cò mỏi cánh bay.

Về lương tâm tháng năm
Nén hương trầm ngào ngạt
Dâng lên bàn thờ Bác
Niềm tôn kính vô ngần.

Hà No đậm chất tình
Đong đầy người đất Hậu
Nắng mưa mùa yêu dấu
Ta mong hoài tháng năm.

Hữu Trọng