Chúng ta thường nghe câu ví von “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”. Hẳn rằng, tiếng Việt rất phong phú mà cũng không kém phần phức tạp. Chính vì vậy, chúng ta cần hiểu đúng, dùng đúng tiếng Việt để giữ gìn và phát huy sự trong sáng, đa dạng của gia tài vô cùng quý giá mà ông cha ta để lại.
Sau đây là những sưu tầm, nghiên cứu về “Những từ đảo ngược vẫn giữ nguyên nghĩa”

1. Danh từ
– thôn xóm – xóm thôn
– cửa nhà – nhà cửa
– bạn bè – bè bạn
– quần áo – áo quần
– lợi danh – danh lợi
– bảng biểu – biểu bảng
– sông núi – núi sông
– cỏ cây – cây cỏ
– hoa lá – lá hoa…

10 cách dạy bé học chữ cái tiếng việt bằng hình ảnh và hiệu quả bất ngờ

2. Động từ
– rèn luyện – luyện rèn
– hững hờ – hờ hững
– gọi mời – mời gọi
– sản sinh – sinh sản
– ca ngợi – ngợi ca
– bàn luận – luận bàn
– ao ước – ước ao
– khẩn cầu – cầu khẩn
– hưởng thụ – thụ hưởng
– thương tiếc – tiếc thương
– bồng bế – bế bồng
– tìm kiếm – kiếm tìm…

3. Tính từ:
– thiết tha – tha thiết
– tường tận – tận tường
– dịu hiền – hiền dịu
– đơn giản – giản đơn
– diệu kỳ – kỳ diệu
– màu nhiệm – nhiệm màu
– xa gần – gần xa
– ích lợi – lợi ích
– khổ cực – cực khổ
– ấm êm – êm ấm…

Cái hay, cái đẹp trong tiếng Việt là vô cùng vô tận. Nó vừa dễ dàng như một sự mặc định ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng cũng vừa “thách thức” khả năng sử dụng của tất cả chúng ta. Chính vì vậy, khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn, lý thú của tiếng Việt là một hành trình vừa phức tạp, vừa bổ ích, thú vị vô cùng.

Nguyễn Thị Diệu Hiền (sưu tầm và biên soạn)