Xin mời quý vị thưởng thức các bức tranh thư pháp của nhà thư pháp Lê Khánh người Gia Lai

Không có mô tả.

Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản

Không có mô tả.

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Không có mô tả.

Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản

Cà phê thứ bảy xin kính chúc nhà thư pháp Lê Khánh luôn an vui, hạnh phúc và sáng tạo thêm nhiều bức thư pháp đệp nữa cho đời!