admin

About admin

Thông tin tác giả
Tác giả admin có 6 bài viết.

Chị Hai

- Hai ơi, ngày mốt anh Cảnh cưới vợ rồi, nhà bển dựng cổng dựng rạp hết trơn... Vậy rồi... Hai có về hôn? Bên kia điện thoại, chị Hai tui ngập ngừng khá lâu rồi cười: - Về chi nhỏ, hai mắc làm

2020-11-19T22:23:28+07:00Tản văn|