c1tanhanha.lh.vlg

/Nguyễn Văn Dô

About Nguyễn Văn Dô

Thông tin tác giả
Tác giả Nguyễn Văn Dô có 6 bài viết.

Các phương thức rao bán hàng hoá của người dân Thương Hồ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Có thể nói đối với những người dân sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long họ rất quen thuộc với việc buôn bán của người dân thương hồ. Họ dễ dàng nhận biết được những món hàng mà người thương hồ bán thông

2020-11-19T11:36:14+07:00Tản văn|