cap_nhu_ngoc

/Ngọc Như

About Ngọc Như

Tôi là tôi - Be yourself!

Shadow

Shadow là gì? Shadow – “cái bóng” là thuật ngữ tâm lý chỉ những phần tính cách ẩn bên trong chúng ta. Cái bóng chứa tất cả những hình thái cảm xúc bị chúng ta đè nén: khát khao, tham vọng, sựghen tị, oán

2021-11-19T15:38:28+07:00Tản văn|