Chợ tết

Vẫn nguyên lành tâm trạng Háo hức. Lại bâng khuâng Chợ Tết. Siêu thị mặt Mặt nào mình ngày xưa? Đến. Không chỉ bán mua Hòa vào dòng thao thiết Quay lại ơi dòng trôi Nghe không mà chảy miết. Đâu rồi mùi pháo