dinhnhung2006

/Đinh Hồng Nhung

About Đinh Hồng Nhung

Thông tin tác giả
Tác giả Đinh Hồng Nhung có 4 bài viết.

Mưa thu

Khi cơn mưa đầu tiên mang mùa thu trở lại Là lúc anh xa rồi Mưa xối xả trắng trời Có phải vì em khóc? Hạt mưa nào nặng nhọc Hạt mưa nào nhẹ tênh Hạt mưa nào chông chênh Hạt mưa nào trống

2020-11-02T14:04:42+07:00Thơ tự do|

Xa xôi

Em có thấy chiều nay trời nổi gió Phía xa xăm hư ảo một ánh nhìn Tay khẽ nắm nhớ tuổi nào tóc biếc Một cái nhìn còn ấm mãi trong tim. Em vẫn thế, vẫn là em đấy chứ Tháng mười hanh hao,

2020-10-26T22:46:25+07:00Thơ|