Gửi cha mẹ yêu!

Một đêm giữa tháng 7, năm con còn bé thơ, con nghĩ về cái ngày người ta gọi là "vu lan". Ừ thì "vu lan" chỉ là một cách gọi, điều quan trọng là tại sao chính bản thân con lại có cảm giác