Một kiếp tình si

Thương em một kiếp xuân thì Ấp ôm một mảnh tình si hững hờ Can tâm chấp nhận đợi chờ Tình yêu một nửa thờ ơ với mình Tâm tư yếu đuối bình sinh Em không dám bỏ chuyện tình đớn đau Trăng tròn