huynhngoctam

/Charon

About Charon

Thông tin tác giả
Tác giả Charon có 16 bài viết.

Lễ hội Día De Muertos – sắc màu đặc trưng ở xứ Mexico

Vào ngày 1, 2 tháng 11 hằng năm, nếu bạn có dịp đi đến Mexico hoặc các nước Mỹ Latin, bạn sẽ được tham gia một lễ hội rất lớn của người dân nơi đây - Lễ hội người chết Día De Muertos. Lễ

2021-10-08T20:30:07+07:00Tản văn|