Nhặt

Tôi nhặt gió cho mùa vàng hương ổi Tóc đuôi gà cháy nắng thuở mười ba Chơi nhà chòi, giành làm mẹ làm cha Nhà mình sập, ở ké nhà hàng xóm Tôi nhặt lá đốt lửa mời đom đóm Nhớ tháng mười mưa