Cánh diều đồng quê

Hồi bé, tôi và lũ bạn đồng quê của tôi mê lắm những cánh diều. Chiều chiều, trên những cánh đồng vàng và khô sau mùa gặt, những cánh diều từ tay chúng tôi được thả bay lên cao, mặc cho hết những cây