legiahoaivt

/Lê Gia Hoài

About Lê Gia Hoài

Thông tin tác giả
Tác giả Lê Gia Hoài có 390 bài viết.
admin

“DK mùa biển gọi” và những “cuộc hành quân” nơi đầu sóng

Ấy là tôi đang nói về tập ký sự “DK mùa biển gọi” dày 275 trang do NXB Văn học ấn hành vào tháng 01/2022 của nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh, phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phúc. Tập ký

2023-01-12T09:09:50+07:00Tác giả - Tác phẩm|