lenhanhnongtu1308

/Nông Tử Lệnh Anh

About Nông Tử Lệnh Anh

Thông tin tác giả
Tác giả Nông Tử Lệnh Anh có 7 bài viết.

Hoàng hôn

Anh lại về Tây Nguyên tìm em Để được trái tim tan lần nữa Để đoạn đời anh lại cháy bùng trong lửa Thành bản sonate buồn run rẩy khắp trần gian Em đừng ngại ngùng mùa thu chưa sang Đã vội vã rẽ

2020-12-17T16:13:21+07:00Thơ|