Tình câu lục bát

Hồn anh - Nguyễn Bính nhập về Chân đất tìm em trong chiều lục bát Tìm tình mình trong câu hát Hương đồng làng thơm mát gót chân quê! Em còn thương nhớ lối về Nhớ mùi rơm rạ đồng quê mùa vàng Tuổi