Lá thư gửi bản thân

Tối muộn, tớ vẫn đang còn thức để gửi vài lời muộn màng đến cậu. Tớ chẳng biết gửi cho cậu năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa, chỉ biết rằng khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất