Minhchau

/Chau Nguyen

About Chau Nguyen

Thông tin tác giả
Tác giả Chau Nguyen có 3 bài viết.

An

Bạn có thấy bình an Trong bão tố mưa nguồn? Bạn có thấy mênh mang Mây cuộn tròn đỉnh núi? Chập chùng những mông lung Gió thở lời huyễn hoặc Xa gần những khúc mắc Cũng tợ như phù vân Những phù phiếm quấn

2020-12-17T16:21:15+07:00Cà Phê Thứ Bảy|