muasydamtv68

/Mùa Say Đắm

About Mùa Say Đắm

Thông tin tác giả
Tác giả Mùa Say Đắm có 28 bài viết.

Một nửa

Van em đó đừng cho tôi một nửa Hãy cho tôi nguyên vẹn một mùa xuân Một mặt trời một trái đất một vầng trăng Đừng chắn che đừng tách rời cắt xén Hãy cho tôi nụ cười em trọn vẹn Mắt trong hiền

2021-05-21T08:43:15+07:00Thơ|

Nghiêng

Nằm nghiêng nhớ gió phía chiều Nhớ trăng phía núi bởi yêu muộn màng Nhớ vườn xưa cải nụ vàng Lúng la lúng liếng ai sang lỡ đò. Đêm đêm cơi những tàn tro Nhen lên chút lửa để cho ấm lòng Tìm đâu

2021-05-20T18:17:58+07:00Thơ lục bát|

Nói vần

Vào chùa nói chuyện với sư Đêm về thức để tương tư cảnh thiền Người không đến được cõi tiên Bởi tham gánh cả ưu phiền mang đi Giàu sang thì cũng là gì Một khi hạnh phúc ngoảnh đi không thèm Ai ơi

2021-05-20T15:55:25+07:00Thơ lục bát|