Văn hóa Myanmar – một nền văn hóa chưa bị hiện đại hóa

Miến Điện còn gọi là Myanmar hay Burma. Có tên gọi chính thức là Cộng hòa Liên bang Myanmar vào năm 2010, là một quốc gia lớn nhất trong lục địa Đông Nam Á, với diện tích 676.577 km² (261.288 m²), trong đó có