Rong ruổi cùng những làng nghề xứ Tân Châu

Thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang hình thành từ năm 1757 với địa danh Tân Châu đạo, ngày nay là đô thị trẻ nằm cạnh biên giới Tây Nam với nhiều tiềm năng phát triển. Trải qua 260 năm, người dân Tân