nntantvt

/Khang Quốc Ngọc

About Khang Quốc Ngọc

Thông tin tác giả
Tác giả Khang Quốc Ngọc có 3 bài viết.

Mẹ tôi

Tôi ngồi trong cõi thương yêu Mẹ tôi gánh cả buổi chiều và tôi... Qua bao đồng ruộng, núi đồi Vẫn nguyên hơi ấm mẹ đôi thúng lòng...! Mẹ oằn lưng gánh ước mong Gánh non gánh nước gánh chồng gánh con Gánh chiều

2021-04-06T21:04:31+07:00Thơ lục bát|

Nhớ cha…

Cha đi phát liếp ngọt bờ Cuộn mưa quấn nắng vô tờ pơ luya (1) Thuốc gò ngậm khói sương khuya Theo cha hun hút bờ đìa góc mương Ảnh: Unsplash Tối rồi trể tép trễ hơn (2) Vẫn nghe dáng khói vệt xuồng

2021-02-26T06:09:47+07:00Thơ|