phuonglalalaa

/Layla Nguyen

About Layla Nguyen

Thông tin tác giả
Tác giả Layla Nguyen có 7 bài viết.

Của chuột và người – Cuốn sách đặc sắc của John Steinbeck

“Của chuột và người” là một cuốn sách không quá dài, hàm chứa những bài học kinh điển về bản chất con người – cuộc sống – xã hội. Và không quá ngạc nhiên khi nhờ chính tác phẩm này, John Steinbeck đã giành

2021-05-17T18:55:35+07:00Luận văn|