Thất bại – Từ bỏ hay đối mặt để thành công

Cuộc sống giản đơn hay phức tạp? Thực ra, ranh giới giữa sự đơn giản và phức tạp chỉ là một sợi tơ mỏng manh thôi, đó chính là hướng sống của chính bạn. Bạn lạc quan, sống tích cực, không ngừng nỗ lực