tranmuoid9

/Đinh Hạ

About Đinh Hạ

Thông tin tác giả
Tác giả Đinh Hạ có 91 bài viết.

Khoa bảng xứ Nghệ trong Văn bia Văn Miếu Quốc Tử Giám

Bên cạnh các văn bản đăng khoa lục, các bộ sử, gia phả các dòng họ nổi tiếng..., hệ thống văn bia đề danh Tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám là một nguồn tài liệu hết sức quý giá khi tìm hiểu

2021-11-01T22:22:46+07:00Tản văn|

Tết trung Thu của người nghèo là mười sáu tháng Tám

  (Tăng Dĩnh – Trung Quốc) Khi tôi ra cổng đi làm, thấy Binh Gia, con trai bác Hoàng gác cổng đang tranh luận một vấn đề với Mập Ú. Hai đứa bé, một gầy một béo đang mặt đỏ tía tai, rất nghiêm

2021-10-10T22:02:55+07:00Góc thiếu nhi|