tuyetnhung16061982

/Vũ Tuyết Nhung

About Vũ Tuyết Nhung

Thông tin tác giả
Tác giả Vũ Tuyết Nhung có 18 bài viết.

Hoa trinh nữ

Có phải vì xấu hổ Mà khép lòng trinh nguyên? Hay vì đã thề nguyền Nên giấu hương trước gió? Chẳng phải vì tội lỗi Mà không dám mở lòng Hoa không ưa lụy cảnh Mát ngọt kệ thế gian? Có phải vì đa

2021-04-08T17:20:31+07:00Thơ|

Làng ơi

Làng ơi! Những buổi sớm mai Gánh đời trĩu nặng lên vai tảo tần Bao cô hàng xén thanh tân Đi về trò chuyện xa gần cùng nhau Làng ơi! Xanh mướt lúa, rau Bao nhiêu cánh trắng về đâu bây giờ? Con diều

2020-10-30T22:57:58+07:00Thơ|

Lối quê

Đến bên ngọn cỏ bờ sông Thuyền xưa hẹn chở giờ không thấy về Nỉ non vạt cải triền đê Nhuộm trăng dâng cả giấc mê cuối cùng Ảnh Trà My Đến bên cây lúa trĩu bông Mấy ai hiểu được tấm lòng người

2020-11-01T22:59:02+07:00Thơ|