tuyetnhung16061982

/Vũ Tuyết Nhung

About Vũ Tuyết Nhung

Thông tin tác giả
Tác giả Vũ Tuyết Nhung có 26 bài viết.

Hoa trinh nữ

Có phải vì xấu hổ Mà khép lòng trinh nguyên? Hay vì đã thề nguyền Nên giấu hương trước gió? Chẳng phải vì tội lỗi Mà không dám mở lòng Hoa không ưa lụy cảnh Mát ngọt kệ thế gian? Có phải vì đa

2021-04-08T17:20:31+07:00Thơ|