vicente

/Vicente

About Vicente

Thông tin tác giả
Tác giả Vicente có 3 bài viết.

Trổ muộn

oOo Anh về lật tung nỗi nhớ Tìm dư âm buộc đỡ hương xưa Em đi qua ảo ảnh nhặt thưa Đùa với lửa, bỏng tình anh mắt đỏ Đêm còn đó Hương nguyên đêm còn đó…! Một thẩn thờ, một giấc nhỏ chưa

2020-10-26T22:21:23+07:00Thơ|